Publicaties

Hier vindt u overzichten van al mijn publicaties en rapporten: alle rapporten van 2015 t/m nov19, alle publicaties t/mdec15, beheeradviezen; onderzoek-monitoring; populair-wetenschappelijke artikelen

Hieronder vindt u enkele artikelen van Antje Ehrenburg, o.a. in DUIN en Fitis (link opent meteen in pdf, of in nieuw tabblad met grote artikeltitel: klik dan op het klein getypte linkje van het artikel daaronder; artikel opent daarna in pdf):

Broedvogels in de AWD_DUIN 2_2019 in DUIN 2019-2

Dertig jaar broedvogelmonitoring in de Amsterdamse Waterleidingduinen door Vincent vd Spek, Leo Schaap & Antje Ehrenburg in: Limosa 91-3 2018

Mijn duin: de tuinmannen van Huis te Manpad DUIN-2018-1

Nieuw Leeuwenhorst: oud landgoed grondig opgeknapt DUIN-2017-1

De woeste westkust van Algarve DUIN-2016-3

Zorgboerderij Willemshoeve helpt mee met beheer Westlandse duinen DUIN-2016-2

Wie komt er over de brug? Natuurbrug in de praktijk – DUIN-2015-2

Broedvogels in het Eerste Infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen – historie tot 1998, door Hans Vader & Antje Ehrenburg in: Tussen Duin en Dijk 2014-4

Vrijwilligerswerk in het duin: ideaal voor mens en natuur DUIN-2014-4

Zandhagedissen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 20 jaar monitoring – RAVON 52-jrg16 2014-1

Kusten van Estland-DUIN-2013-4-pag.1 en pag.2

Nieuw bezoekerscentrum Kennemerduinen_DUIN-2013-3

Natuurbrug Zandvoortselaan verbindt-DUIN2013-1-pag.1  en pag.2

De Amsterdamse Waterleidingduinen: zuinig zijn op cultuurhistorie – Ons Bloemendaal 2012-2

Coasts of Estonia – Sand Dune and Shingle Network 14th Newsletter April 2012

Boommarters veroveren de Hollandse duinen – DUIN 2011-4

Amerikaanse vogelkers als invasieve soort in de kustduinen – De Levende Natuur 2008-6

Publicatie in De Levende Natuur over Amerikaanse Vogelkers

in samenwerking met Harrie van der Hagen (Dunea) en Leon Terlouw (PWN)

Nachtvlinders van de Amsterdamse Waterleidingduinen: het levenswerk van Guus Kaijadoe – Entomologische Berichten 2011-1

Een halve eeuw rivierwaterinfiltratie in de Amsterdamse Waterleidingduinen – DUIN 2007-4

Invloed van recreatie op broedvogelverspreiding in de Amsterdamse Waterleidingduinen – Limosa (79) 2006 -139-146

Halve eeuw landschapsontwikkeling in de Haasvelderduinen – De Levende Natuur 1988-5

Begrazing met schapen – DUIN 1993-4

Grootschalig natuurherstel in de Amsterdamse Waterleidingduinen – DUIN 1996-1

IJsvogelwerkgroep in oprichting-Fitis43-2-2007

Gierzwaluwonderzoek Noordwijk-Fitis46-3-2010

MUS-tellingen in Zuid-Kennemerland 2007-2020 – Fitis 48(2) 2012