Natuuronderzoek

Natuuronderzoek of ecologisch onderzoek kan van belang zijn als u een project aan het voorbereiden bent in de buitenruimte of stedelijke omgeving, bv. aanleg infra, bouw of verbouw. Een goede voorbereiding van uw project is mede bepalend voor het slagen ervan.

Wilt u natuuronderzoek, bijvoorbeeld:

  • Beschermde soorten, natuurwaarden of cultuurhistorische waarden in beeld brengen?
  • Een quickscan of natuurtoets voordat u aan een project begint?
  • Een inventarisatie van een bepaalde soortgroep? bv. in het kader van werken met een gedragscode?
  • Advies over het opzetten van monitoring of vegetatiekartering?
  • Natuuronderzoek op maat?
  • Een kritische blik op een rapport? Second opinion?
  • Bewerken, opschonen, interpreteren van natuurdata?
  • Advies over aanleg nieuwe natuur of natuurcompensatie?

Ik kan u helpen bij het uitvoeren van inventarisaties, onderzoek en monitoring, volgens wetenschappelijke richtlijnen. Ik heb ervaring met vegetatie, broedvogels, dagvlinders, amfibieën en hagedissen, exoten en cultuurhistorische elementen, en karteringen van vegetatie(structuur) en landschappen.
Uit deze inventarisaties kan beheeradvies volgen hoe om te gaan met de Wet Natuurbescherming.

Wilt u een review of ‘second opinion’ over een onderzoek of advies? Ik kan een bestaand rapport kritisch doornemen, en van opbouwende adviezen voorzien.

Ik help u graag. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een oriënterend gesprek kunnen we uw wensen voor natuuronderzoek bespreken. Ik werk in Noord-Holland en daarbuiten.

Overzicht van eerder onderzoek.