Ecologisch onderzoek en advies

Ecologisch onderzoek en advies omvat een breed werkveld, o.a. natuuronderzoek, beheeradvies en tekst- en communicatieadvies. Vaak zijn deze onderwerpen nauw met elkaar verbonden!
Wilt u bijvoorbeeld:

  • Onderzoek naar beschermde soorten, natuurwaarden of cultuurhistorische waarden?
  • Advies hoe deze waarden te ontzien, bevorderen of compenseren bij uw voorgenomen plannen?
  • Een quickscan of natuurtoets?
  • Natuuronderzoek of monitoring op maat?
  • Een beheer- of inrichtingsplan?
  • Een kritische review op een bestaand natuurrapport?
  • Advies over werken en communiceren met vrijwilligers in de natuur?
  • Een nieuwe vrijwilligersgroep starten, of een bestaande groep nieuwe energie geven?
  • Een onderzoek opzetten samen met vrijwilligers?

Ik help u graag. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn adviesbureau. In een oriënterend gesprek kunnen we uw wensen bespreken. Bekijk onderzoek dat ik eerder heb uitgevoerd.