Beheeradvies

U heeft een plan en u krijgt daarbij te maken met natuur. U heeft behoefte aan beheeradvies. Wilt u:

  • Advies hoe om te gaan met beschermde soorten en de Wet Natuurbescherming (vroegere Flora- en Faunawet)?
  • Advies hoe natuur- of cultuurwaarden te ontzien bij uw voorgenomen plannen?
  • Advies over natuurcompensatie: hoe natuur te bevorderen of compenseren door inrichting en/of beheer?
  • Advies hoe om te gaan met exoten in uw gebied?
  • Beheeradvies over begrazing of maaibeheer?
  • Een beheerplan maken voor een gebied?
  • Vrijwilligers betrekken bij het beheer in uw gebied?

Ik kan u beheeradvies geven, gebaseerd op eigen onderzoek en ervaring in het geven van eerder beheeradvies. Belangrijk is voor ogen te hebben wat uw doel is, welke middelen u wilt/kunt inzetten, over welke termijn en wat uw beheerbudget is. Ik kan adviseren over beschermde soorten, compenserende maatregelen, exotenbeheer en een beheerplan voor u maken. Ik kan u ook adviseren over het werken met een gedragscode in het natuurbeheer om zo te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. En natuurlijk kan ik ook de voorafgaande inventarisaties of begeleidende monitoring voor u verzorgen. Voor werken met vrijwilligers: zie tekst- en communicatieadvies.

Ik help u graag. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een oriënterend gesprek kunnen we uw wensen bespreken.

Overzicht van eerder gegeven beheeradviezen.

Meer grijze duinen met beheeradvies van Antje Ehrenburg

Goed uitgevoerd beheeradvies kan leiden tot toename gewenst habitat, zoals grijze duinen