Beheeradvies

U heeft een plan en u krijgt daarbij te maken met natuur. Wilt u:

  • Advies hoe om te gaan met beschermde soorten en de Wet Natuurbescherming (vroegere Flora- en Faunawet)?
  • Advies hoe natuur- of cultuurwaarden te ontzien bij uw voorgenomen plannen?
  • Advies over natuurcompensatie: hoe natuur te bevorderen of compenseren door inrichting en/of beheer?
  • Advies hoe om te gaan met exoten in uw gebied?
  • Advies over begrazing of maaibeheer?
  • Een beheerplan maken voor een gebied?
  • Vrijwilligers betrekken bij het beheer in uw gebied?

Ik kan u van advies dienen, gebaseerd op eigen onderzoek en ervaring in het geven van beheeradviezen. Belangrijk is voor ogen te hebben wat uw doel is, welke middelen u wilt/kunt inzetten, over welke termijn en wat uw beheerbudget is. Ik kan adviseren over beschermde soorten, compenserende maatregelen, exotenbeheer en een beheerplan voor u maken. Ik kan u ook adviseren over het werken met een gedragscode in het natuurbeheer om zo te voldoen aan de Wet Natuurbescherming (vroegere Flora- en Faunawet). En natuurlijk kan ik ook de voorafgaande inventarisaties of begeleidende monitoring voor u verzorgen. Voor werken met vrijwilligers: zie tekst- en communicatieadvies.

Ik help u graag. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een oriënterend gesprek kunnen we uw wensen bespreken.

Overzicht van eerder gegeven beheeradviezen.