Consultancy

Do you need consultancy about nature or ecology? You don’t know if there are any protected species to take into account? Maybe you need a quick scan, global research or detailed information before starting a project?  A survey? A practical advice about nature management (grazing, vegetation management, invasive species) or a management plan? Or do you need a review or second opinion on an existing ecological report?

My consultancy can offer it all. I will answer your questions about nature, law, protected species and more. Contact me now! You can find some of my reports under Projects (in Dutch).

duindoorn

Sea buckthorn, a typical shrub of calcareous dunes along the Dutch coast

Ecological consultancy

Antje Ehrenburg, ecological research, advice and education

Antje Ehrenburg is a consultancy in ecology. I’d like to help you with:

Because of my long experience in ecological consultancy I guarantee good quality of my ecological research advice and education, and my ecological consultancy products. Both for business and private principles. Answering your questions about nature is my goal, ranging from a substantive report to a children’s party in the dunes. Please do inquire non-committal about the possibilities of my consultancy. If necessary I cooperate with other professionals.

Do you want a hike in the dunes? Do book a children’s party or customized excursion for adults – biking or hiking – for everyone. My motto is: enjoying and experiencing outside in nature together! Now with business liability insurance, so you can book me without any worry! Now also children’s parties about history and findings in the soil, also in the dunes of The Hague! Read more.

Consultancy

Education

Do you need good information about nature? Do you need a quick scan, ecological research before starting a project, or a survey? With my ecological consultancy I can answer your questions about nature. Do you want an outing out in the nature? Are you looking for a GPS-tour or excursion, for your children or for yourself? Do you need a special lesson about nature or environment in school? I can offer you all sorts of tours and lessons. Customized offers guarantee a succesful hike, children’s party or nature lesson.

 

Beheeradvies

U heeft een plan en u krijgt daarbij te maken met natuur. Wilt u:

  • Advies hoe om te gaan met beschermde soorten en de Wet Natuurbescherming (vroegere Flora- en Faunawet)?
  • Advies hoe natuur- of cultuurwaarden te ontzien bij uw voorgenomen plannen?
  • Advies over natuurcompensatie: hoe natuur te bevorderen of compenseren door inrichting en/of beheer?
  • Advies hoe om te gaan met exoten in uw gebied?
  • Advies over begrazing of maaibeheer?
  • Een beheerplan maken voor een gebied?
  • Vrijwilligers betrekken bij het beheer in uw gebied?

Ik kan u van advies dienen, gebaseerd op eigen onderzoek en ervaring in het geven van beheeradviezen. Belangrijk is voor ogen te hebben wat uw doel is, welke middelen u wilt/kunt inzetten, over welke termijn en wat uw beheerbudget is. Ik kan adviseren over beschermde soorten, compenserende maatregelen, exotenbeheer en een beheerplan voor u maken. Ik kan u ook adviseren over het werken met een gedragscode in het natuurbeheer om zo te voldoen aan de Wet Natuurbescherming (vroegere Flora- en Faunawet). En natuurlijk kan ik ook de voorafgaande inventarisaties of begeleidende monitoring voor u verzorgen. Voor werken met vrijwilligers: zie tekst- en communicatieadvies.

Ik help u graag. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een oriënterend gesprek kunnen we uw wensen bespreken.

Overzicht van eerder gegeven beheeradviezen.