Wie ben ik

Wie is Antje Ehrenburg?
Wie ben ik? Ik ben geboren en getogen in Friesland (1962), en woon sinds 1988 in Haarlem. Ik heb een toegepaste studie populatiebiologie (ecologie) in Wageningen gedaan (1980-1988) met afstudeervakken vegetatiekunde, bodemkunde, milieukunde en eerste graad lesbevoegdheid. Daarna heb ik 23 jaar gewerkt als ecoloog / onderzoeker / adviseur / redacteur bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam, het huidige Waternet (1988-2011). Hier deed ik duinonderzoek, gaf beheeradviezen, begeleidde vrijwilligers bij monitoring en stelde een natuurnieuwsbrief samen. De Amsterdamse Waterleidingduinen waren – en zijn o.a. nog steeds – mijn werkterrein. In 2011 heb ik mijn eigen ecologisch onderzoek- en adviesbureau opgericht. Mijn academische achtergrond en jarenlange werkervaring hebben mij gevormd tot de veelzijdige ecoloog die ik nu ben.

Ik ben praktisch ingesteld, kritisch, enthousiast, luisterend, oplossingsgericht, verbindend, doelgericht, altijd met oog voor mens, natuur, proces en taal.

Hoe kijk ik tegen natuur aan? Natuur is groen, blauw, rood en geel, net als mijn logo. Droog, nat, complex, veerkrachtig en steeds weer anders. Natuur is ook mooi, intrigerend, zeldzaam, lastig of duur. In elk geval vaak minder eenvoudig dan het lijkt. Natuur geeft haar geheimen niet zo maar prijs. Natuur heeft ook veel raakvlakken met wettelijke kaders en de maatschappij. Daarom moet je er soms (verplicht) rekening mee houden. Ik kan u daarbij helpen, bijvoorbeeld middels beheeradvies of natuuronderzoek. Ervan genieten kan ook! Bijvoorbeeld tijdens een excursie of kinderpartijtje of natuurlessen. Ik laat kinderen tijdens deze partijtjes zoveel mogelijk zelf de natuur verkennen en ontdekken. Dat vinden ze leuk!

Ook ben ik actief als redacteur voor diverse natuurtijdschriften, zoals ‘DUIN’ van Stichting Duinbehoud, de ‘Fitis’ van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het Noord-Hollandse natuurblad ‘Tussen Duin en Dijk’. In 2003 richtte ik de Historische Werkgroep Amsterdamse Waterleidingduinen op. Ook houd ik ervan om in mijn vrije tijd door de duinen te zwerven of LAW’s te wandelen. Voor SNP Natuurreizen begeleid ik al vele jaren groepswandelreizen in Europa. Op LinkedIn kunt u een indruk krijgen van mijn veelzijdige activiteiten.

Daarnaast houd ik van koorzingen en organiseren. U kunt mij benaderen voor het organiseren van koorprojecten en koorreizen op maat in binnen- en buitenland. Kijk daartoe op www.singternational.nl

Wie ben ik nog meer? Ik ben moeder van 2 zonen (1994, 1998).

U kunt me bereiken op: info apestaartje antje-ehrenburg.nl of op tel. +31-653361478 of laat hier een bericht achter.

In voorkomende gevallen werk ik samen met andere zzp-ers, Stichting Ecokids en Natuur is een feest. Ik ben lid van Netwerk Bewust Haarlem.

Beheeradvies

U heeft een plan en u krijgt daarbij te maken met natuur. Wilt u:

  • Advies hoe om te gaan met beschermde soorten en de Wet Natuurbescherming (vroegere Flora- en Faunawet)?
  • Advies hoe natuur- of cultuurwaarden te ontzien bij uw voorgenomen plannen?
  • Advies over natuurcompensatie: hoe natuur te bevorderen of compenseren door inrichting en/of beheer?
  • Advies hoe om te gaan met exoten in uw gebied?
  • Advies over begrazing of maaibeheer?
  • Een beheerplan maken voor een gebied?
  • Vrijwilligers betrekken bij het beheer in uw gebied?

Ik kan u van advies dienen, gebaseerd op eigen onderzoek en ervaring in het geven van beheeradviezen. Belangrijk is voor ogen te hebben wat uw doel is, welke middelen u wilt/kunt inzetten, over welke termijn en wat uw beheerbudget is. Ik kan adviseren over beschermde soorten, compenserende maatregelen, exotenbeheer en een beheerplan voor u maken. Ik kan u ook adviseren over het werken met een gedragscode in het natuurbeheer om zo te voldoen aan de Wet Natuurbescherming (vroegere Flora- en Faunawet). En natuurlijk kan ik ook de voorafgaande inventarisaties of begeleidende monitoring voor u verzorgen. Voor werken met vrijwilligers: zie tekst- en communicatieadvies.

Ik help u graag. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een oriënterend gesprek kunnen we uw wensen bespreken.

Overzicht van eerder gegeven beheeradviezen.