About me

Who is Antje Ehrenburg?
I am born and raised in Friesland (1962) in the north of The Netherlands, and I am living in Haarlem since 1988. I did an applied study in population biology (ecology) at the Agricultural University in Wageningen (1980-1988) with grades in vegetation ecology, soil science, environmental sciences and license to teach biology on the highest level (first grade). After my studies I have worked as an ecologist / researcher / advicer / text editor at ‘Gemeentewaterleidingen Amsterdam’, the drinking water company of the city of Amsterdam, now called Waternet (1988-2011). I did research in the dunes, adviced about nature management, guided volunteers in monitoring and did the editing of a newsletter about nature. The Amsterdam Watersupply Dunes were – and still are – my field of work. In 2011 I started my own consultancy in ecological research and monitoring. My academic background and years of experience formed me to the versatile ecologist I am now.

About me: I am practical, positive critical, enthousiastic, listening, directed to solutions, linking, targeted, and always keeping in mind: man, nature, proces and language.

How I judge nature? Nature is green, blue, red and yellow, just like my logo. Dry, wet, complex, resilient and never the same. Nature is also magnificent, intriging, rare, difficult or expensive. In any case less simple than it seems. Nature does not reveal it’s secrets all at once. Nature also has a lot of interfaces with legal frameworks and society. That’s why you should take nature into account. If you want, I can help you with it. Another possibility: just enjoying nature by going outside! For example: book a excursion or children’s party with Antje Ehrenburg!

I am also editing the nature magazines ‘DUIN’, ‘Fitis’ and ‘Tussen Duin en Dijk’. In 2003 I started the Historical Society Amsterdam Watersupply Dunes. In my freetime I like to roam into the dunes or hike on long distance pathes. I am also working as tourleader for SNP Natuurreizen (walking holidays with groups) in Europe since many years. On LinkedIn you can read more about my activities.

Besides all this I love choral singing and organizing. If you like, you can ask me for organizing choir projects and tailor-made choir tours in The Netherlands and abroad. Take a look on www.singternational.nl

Who am I as well? I am mother of two sons (1994, 1998).

You can reach Antje Ehrenburg on: info ed antje-ehrenburg.nl or on my mobile phone tel. +31-653361478 or via contact page.

When necessary I cooperate with other people, Ecokids and Natuur is een feest.

Wie ben ik

Wie is Antje Ehrenburg?
Wie ben ik? Ik ben geboren en getogen in Friesland (1962), en woon sinds 1988 in Haarlem. Ik heb een toegepaste studie populatiebiologie (ecologie) in Wageningen gedaan (1980-1988) met afstudeervakken vegetatiekunde, bodemkunde, milieukunde en eerste graad lesbevoegdheid. Daarna heb ik 23 jaar gewerkt als ecoloog / onderzoeker / adviseur / redacteur bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam, het huidige Waternet (1988-2011). Hier deed ik duinonderzoek, gaf beheeradviezen, begeleidde vrijwilligers bij monitoring en stelde een natuurnieuwsbrief samen. De Amsterdamse Waterleidingduinen waren – en zijn o.a. nog steeds – mijn werkterrein. In 2011 heb ik mijn eigen ecologisch onderzoek- en adviesbureau opgericht. Mijn academische achtergrond en jarenlange werkervaring hebben mij gevormd tot de veelzijdige ecoloog die ik nu ben.

Ik ben praktisch ingesteld, kritisch, enthousiast, luisterend, oplossingsgericht, verbindend, doelgericht, altijd met oog voor mens, natuur, proces en taal.

Hoe kijk ik tegen natuur aan? Natuur is groen, blauw, rood en geel, net als mijn logo. Droog, nat, complex, veerkrachtig en steeds weer anders. Natuur is ook mooi, intrigerend, zeldzaam, lastig of duur. In elk geval vaak minder eenvoudig dan het lijkt. Natuur geeft haar geheimen niet zo maar prijs. Natuur heeft ook veel raakvlakken met wettelijke kaders en de maatschappij. Daarom moet je er soms (verplicht) rekening mee houden. Ik kan u daarbij helpen, bijvoorbeeld middels beheeradvies of natuuronderzoek. Ervan genieten kan ook! Bijvoorbeeld tijdens een excursie of kinderpartijtje of natuurlessen. Ik laat kinderen tijdens deze partijtjes zoveel mogelijk zelf de natuur verkennen en ontdekken. Dat vinden ze leuk!

Ook ben ik actief als redacteur voor diverse natuurtijdschriften, zoals ‘DUIN’ van Stichting Duinbehoud, de ‘Fitis’ van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het Noord-Hollandse natuurblad ‘Tussen Duin en Dijk’. In 2003 richtte ik de Historische Werkgroep Amsterdamse Waterleidingduinen op. Ook houd ik ervan om in mijn vrije tijd door de duinen te zwerven of LAW’s te wandelen. Voor SNP Natuurreizen begeleid ik al vele jaren groepswandelreizen in Europa. Op LinkedIn kunt u een indruk krijgen van mijn veelzijdige activiteiten.

Daarnaast houd ik van koorzingen en organiseren. U kunt mij benaderen voor het organiseren van koorprojecten en koorreizen op maat in binnen- en buitenland. Kijk daartoe op www.singternational.nl

Wie ben ik nog meer? Ik ben moeder van 2 zonen (1994, 1998).

U kunt me bereiken op: info apestaartje antje-ehrenburg.nl of op tel. +31-653361478 of laat hier een bericht achter.

In voorkomende gevallen werk ik samen met andere zzp-ers, Stichting Ecokids en Natuur is een feest. Ik ben lid van Netwerk Bewust Haarlem.