Publicaties

Hier vindt u overzichten van al mijn publicaties en rapporten: alle publicaties, beheeradviezen; onderzoek-monitoring; populair-wetenschappelijke artikelen

Hieronder vindt u enkele artikelen van Antje Ehrenburg (link opent in pdf):

Mijn duin: de tuinmannen van Huis te Manpad DUIN-2018-1

Nieuw Leeuwenhorst: oud landgoed grondig opgeknapt DUIN-2017-1

De woeste westkust van Algarve DUIN-2016-3

Zorgboerderij Willemshoeve helpt mee met beheer Westlandse duinen DUIN-2016-2

Wie komt er over de brug? Natuurbrug in de praktijk – DUIN-2015-2

Broedvogels in het Eerste Infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen – historie tot 1998, door Hans Vader & Antje Ehrenburg in: Tussen Duin en Dijk 2014-4

Vrijwilligerswerk in het duin: ideaal voor mens en natuur DUIN-2014-4

Zandhagedissen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 20 jaar monitoring – RAVON 52-jrg16 2014-1

Kusten van Estland-DUIN-2013-4-pag.1 en pag.2

Nieuw bezoekerscentrum Kennemerduinen_DUIN-2013-3

Natuurbrug Zandvoortselaan verbindt-DUIN2013-1-pag.1  en pag.2

De Amsterdamse Waterleidingduinen: zuinig zijn op cultuurhistorie – Ons Bloemendaal 2012-2

Coasts of Estonia – Sand Dune and Shingle Network 14th Newsletter April 2012

Boommarters veroveren de Hollandse duinen – DUIN 2011-4

Amerikaanse vogelkers als invasieve soort in de kustduinen – De Levende Natuur 2008-6

Nachtvlinders van de Amsterdamse Waterleidingduinen: het levenswerk van Guus Kaijadoe – Entomologische Berichten 2011-1

Een halve eeuw rivierwaterinfiltratie in de Amsterdamse Waterleidingduinen – DUIN 2007-4

Invloed van recreatie op broedvogelverspreiding in de Amsterdamse Waterleidingduinen – Limosa (79) 2006 -139-146

Halve eeuw landschapsontwikkeling in de Haasvelderduinen – De Levende Natuur 1988-5

Begrazing met schapen – DUIN 1993-4

Grootschalig natuurherstel in de Amsterdamse Waterleidingduinen – DUIN 1996-1

IJsvogelwerkgroep in oprichting-Fitis43-2-2007

Gierzwaluwonderzoek Noordwijk-Fitis46-3-2010

MUS-tellingen in Zuid-Kennemerland 2007-2020 – Fitis 48(2) 2012

Tekst- en communicatieadvies

Goede communicatie is de basis van elke relatie. Inhoud en timing van de informatie moeten kloppen, net als de toon. Daarmee neemt u uw doelgroep serieus en dat schept vertrouwen. Of het nu om een beheerplan, een artikel in een nieuwsbrief of een bordje in het veld gaat. Of het nu om onbekende krantenlezers, betrokken omwonenden, toevallige bezoekers of trouwe vrijwilligers gaat. U wilt:

  • Communiceren over natuur, landschap of cultuurhistorie?
  • Belangrijke informatie delen met uw klanten, lezers, bezoekers?
  • Een artikel laten schrijven?
  • Advies over werken en communiceren met vrijwilligers in de natuur?
  • Een nieuwe onderzoeks- of beheervrijwilligersgroep starten, of een bestaande groep nieuwe energie geven?

Ik help u graag. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een oriënterend gesprek kunnen we inhoud, doelgroep, vorm en timing van de informatie samen bespreken. Vormen waarin ik informatie kan gieten: brochure, artikel, lesbrief, website, infopaneel, themawandeling, GPS-route, expositie. Bestaande teksten voor u redigeren kan natuurlijk ook. Ik ben gespecialiseerd in teksten op gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, milieu. Algemene tekstadviezen geef ik ook, gebaseerd op meer dan 25 jaar redactiewerk.

Naast talloze korte artikelen over natuur(onderzoek) heb ik ook verschillende populair-wetenschappelijke artikelen geschreven; een overzicht vindt u hier.

        Duindoorn