Wie ben ik

Wie is Antje Ehrenburg?
Wie ben ik? Ik ben geboren en getogen in Friesland (1962), en woon sinds 1988 in Haarlem. Ik heb een toegepaste studie populatiebiologie (ecologie) in Wageningen gedaan (1980-1988) met afstudeervakken vegetatiekunde, bodemkunde, milieukunde en eerste graad lesbevoegdheid. Daarna heb ik 23 jaar gewerkt als ecoloog / onderzoeker / adviseur / redacteur bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam, het huidige Waternet (1988-2011). Hier deed ik duinonderzoek, gaf beheeradviezen, begeleidde vrijwilligers bij monitoring en stelde een natuurnieuwsbrief samen. De Amsterdamse Waterleidingduinen waren – en zijn o.a. nog steeds – mijn werkterrein. In 2011 heb ik mijn eigen ecologisch onderzoek- en adviesbureau opgericht. Mijn academische achtergrond en jarenlange werkervaring hebben mij gevormd tot de veelzijdige ecoloog die ik nu ben.

Ik ben praktisch ingesteld, kritisch, enthousiast, luisterend, oplossingsgericht, verbindend, doelgericht, altijd met oog voor mens, natuur, proces en taal.

Hoe kijk ik tegen natuur aan? Natuur is groen, blauw, rood en geel, net als mijn logo. Droog, nat, complex, veerkrachtig en steeds weer anders. Natuur is ook mooi, intrigerend, zeldzaam, lastig of duur. In elk geval vaak minder eenvoudig dan het lijkt. Natuur geeft haar geheimen niet zo maar prijs. Natuur heeft ook veel raakvlakken met wettelijke kaders en de maatschappij. Daarom moet je er soms (verplicht) rekening mee houden. Ik kan u daarbij helpen, bijvoorbeeld middels beheeradvies of natuuronderzoek. Ervan genieten kan ook! Bijvoorbeeld tijdens een excursie of kinderpartijtje of natuurlessen. Ik laat kinderen tijdens deze partijtjes zoveel mogelijk zelf de natuur verkennen en ontdekken. Dat vinden ze leuk!

Ook ben ik actief als redacteur voor diverse natuurtijdschriften, zoals ‘DUIN’ van Stichting Duinbehoud, de ‘Fitis’ van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het Noord-Hollandse natuurblad ‘Tussen Duin en Dijk’. In 2003 richtte ik de Historische Werkgroep Amsterdamse Waterleidingduinen op. Ook houd ik ervan om in mijn vrije tijd door de duinen te zwerven of LAW’s te wandelen. Voor SNP Natuurreizen begeleid ik al vele jaren groepswandelreizen in Europa. Op LinkedIn kunt u een indruk krijgen van mijn veelzijdige activiteiten.

Daarnaast houd ik van koorzingen en organiseren. U kunt mij benaderen voor het organiseren van koorprojecten en koorreizen op maat in binnen- en buitenland. Kijk daartoe op www.singternational.nl

Wie ben ik nog meer? Ik ben moeder van 2 zonen (1994, 1998).

U kunt me bereiken op: info apestaartje antje-ehrenburg.nl of op tel. +31-653361478 of laat hier een bericht achter.

In voorkomende gevallen werk ik samen met andere zzp-ers, Stichting Ecokids en Natuur is een feest. Ik ben lid van Netwerk Bewust Haarlem.

Publicaties

Hier vindt u overzichten van al mijn publicaties en rapporten: alle publicaties, beheeradviezen; onderzoek-monitoring; populair-wetenschappelijke artikelen

Hieronder vindt u enkele artikelen van Antje Ehrenburg (link opent in pdf):

Mijn duin: de tuinmannen van Huis te Manpad DUIN-2018-1

Nieuw Leeuwenhorst: oud landgoed grondig opgeknapt DUIN-2017-1

De woeste westkust van Algarve DUIN-2016-3

Zorgboerderij Willemshoeve helpt mee met beheer Westlandse duinen DUIN-2016-2

Wie komt er over de brug? Natuurbrug in de praktijk – DUIN-2015-2

Broedvogels in het Eerste Infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen – historie tot 1998, door Hans Vader & Antje Ehrenburg in: Tussen Duin en Dijk 2014-4

Vrijwilligerswerk in het duin: ideaal voor mens en natuur DUIN-2014-4

Zandhagedissen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 20 jaar monitoring – RAVON 52-jrg16 2014-1

Kusten van Estland-DUIN-2013-4-pag.1 en pag.2

Nieuw bezoekerscentrum Kennemerduinen_DUIN-2013-3

Natuurbrug Zandvoortselaan verbindt-DUIN2013-1-pag.1  en pag.2

De Amsterdamse Waterleidingduinen: zuinig zijn op cultuurhistorie – Ons Bloemendaal 2012-2

Coasts of Estonia – Sand Dune and Shingle Network 14th Newsletter April 2012

Boommarters veroveren de Hollandse duinen – DUIN 2011-4

Amerikaanse vogelkers als invasieve soort in de kustduinen – De Levende Natuur 2008-6

Nachtvlinders van de Amsterdamse Waterleidingduinen: het levenswerk van Guus Kaijadoe – Entomologische Berichten 2011-1

Een halve eeuw rivierwaterinfiltratie in de Amsterdamse Waterleidingduinen – DUIN 2007-4

Invloed van recreatie op broedvogelverspreiding in de Amsterdamse Waterleidingduinen – Limosa (79) 2006 -139-146

Halve eeuw landschapsontwikkeling in de Haasvelderduinen – De Levende Natuur 1988-5

Begrazing met schapen – DUIN 1993-4

Grootschalig natuurherstel in de Amsterdamse Waterleidingduinen – DUIN 1996-1

IJsvogelwerkgroep in oprichting-Fitis43-2-2007

Gierzwaluwonderzoek Noordwijk-Fitis46-3-2010

MUS-tellingen in Zuid-Kennemerland 2007-2020 – Fitis 48(2) 2012